Guziki

Status prawny

BURSA DZIAŁA NA PODSTAWIE:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela
  • Aktu założycielskiego.
  • Statutu Bursy.

Organem prowadzącym Bursę Szkolną Nr 1 jest Gmina Konin.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Statut Bursy

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 449